[1]
P. Boeren, “M.P. van Buijtenen, Langs de Heiligenweg. Perspectief van enige vroegmiddeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland”, BMGN-LCHR, vol. 93, no. 3, pp. 507–508, Jan. 1978, doi: 10.18352/bmgn-lchr.2056.