[1]
G. de Vries, “C. Vlas, Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980”, BMGN-LCHR, vol. 118, no. 2, pp. 264–266, Jan. 2003.