[1]
G. Borger, “J. Renes, Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg”, BMGN-LCHR, vol. 117, no. 1, pp. 77–78, Jan. 2002.