[1]
K. van Berkel, “S. Thissen, De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)”, BMGN-LCHR, vol. 116, no. 3, pp. 406–408, Jan. 2001.