[1]
B. Hempenius-van Dijk, “A.M.J.A. Berkvens, G.H.A. Venner, ’Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen’. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Fl. Gehlen”, BMGN-LCHR, vol. 116, no. 2, pp. 204–205, Jan. 2001.