[1]
R. Vermij, “M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen”, BMGN-LCHR, vol. 115, no. 3, pp. 441–442, Jan. 2000.