[1]
F. Gaastra, “De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw. De groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer”, BMGN-LCHR, vol. 91, no. 2, pp. 249–272, Jan. 1976.