[1]
R. van Uytven, “Les libertés urbaines et rurales du XIe au XIVe siècle. Actes du Colloque international, Spa, 5-8 IX 1966. Vrijheden in de stad en op het platteland van de XIe tot de XIV eeuw. Handelingen van het Internationaal colloquium, Spa 5-8 IX 1966”, BMGN-LCHR, vol. 85, no. 1, pp. 121–122, Jan. 1970.