[1]
S. Faber, “P. Koenders, Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid in Nederland, met nadruk op de repressie van homoseksualiteit”, BMGN-LCHR, vol. 113, no. 4, pp. 589–590, Jan. 1998.