[1]
O. Vries, “K. Huisman, It libben fan Gerrit Roorda. Opskreaun troch Kerst Huisman<br/>Klaver, I., Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925”, BMGN-LCHR, vol. 90, no. 2, pp. 311–314, Jan. 1975.