[1]
M. Cloet, “J. Roegiers, De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623)”, BMGN-LCHR, vol. 90, no. 2, pp. 296–297, Jan. 1975.