[1]
H. Langeveld, “J. Ridderbos, Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde ’elite’ in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein, I en II”, BMGN-LCHR, vol. 111, no. 1, pp. 133–135, Jan. 1996.