[1]
E. Haitsma Mulier, “H. Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw”, BMGN-LCHR, vol. 108, no. 1, pp. 78–79, Jan. 1993.