[1]
E. de Booy, “E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde”, BMGN-LCHR, vol. 103, no. 4, pp. 656–656, Jan. 1988.