[1]
J. Hess, “M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier, Denkend aan Duitsland. Een essay over moderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrekkingen<br/>H. Beunders, H.H. Selier, Argwaan en profijt. Nederland en West-Duitsland 1945-1981”, BMGN-LCHR, vol. 100, no. 3, pp. 508–510, Jan. 1985.