“T. Meijknecht, Bartholomeus van Maastricht (†1446), monnik en conciliarist, met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat ’Victus modestia’” (1985) BMGN - Low Countries Historical Review, 100(1), pp. 100–101. doi:10.18352/bmgn-lchr.2553.