Kessel, P. van (1971) “Het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Enige beschouwingen en suggesties”, BMGN - Low Countries Historical Review, 86(2), pp. 227–234. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1663.