Mayer, J. de (1983) “R. Lerberge, De geschiedenis van Bond Moyson. De betekenis van de mutualiteit in de ontwikkeling van de Gentse arbeidersbeweging”, BMGN - Low Countries Historical Review, 98(4), pp. 619–621. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2445.