Haitsma Mulier, E. (1983) “J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk. Het bewogen leven van een verlicht ’Bataafs’ politicus, letterkundige, predikant en wijsgeer en zijn veelzijdig oeuvre op de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 98(4), pp. 615–617. doi:10.18352/bmgn-lchr.2443.