Randwijck, S. van (1971) “Enkele opmerkingen over de houding der zending tegenover de expansie van het Nederlands gezag”, BMGN - Low Countries Historical Review, 86(1), pp. 55–61. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1648.