“Extreem geweld tijdens dekolonisatieoorlogen in vergelijkend perspectief, 1945-1962” (2020) BMGN - Low Countries Historical Review, 135(2), pp. 34–51. doi:10.18352/bmgn-lchr.10813.