Cloet, M. (1981) “J. de Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, 5 dln”, BMGN - Low Countries Historical Review, 96(2), pp. 370–371. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2257.