Kossmann-Putto, J. (1981) “G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de middeleeuwen”, BMGN - Low Countries Historical Review, 96(1), pp. 90–92. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2219.