Lennep, M. van (1981) “J.R.G. Schuur, Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oude stadsgeschiedenis”, BMGN - Low Countries Historical Review, 96(1), pp. 86–87. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2216.