Brandon, P. (2014) “Een ‘War and Society’-geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog”, BMGN - Low Countries Historical Review, 129(3), pp. 51–72. doi: 10.18352/bmgn-lchr.9738.