Franke, V. (2013) “Jan Verweij, Kanttekening van een Horrearius. De rol van het Magazyn voor de critische Wijsbegeerte en de Geschiedenis van Dezelve (1798-1803) in de Kantreceptie in Nederland”, BMGN - Low Countries Historical Review, 128(4), p. review 86. doi: 10.18352/bmgn-lchr.9221.