Couperus, S. (2013) “Wouter Beekers, Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland”, BMGN - Low Countries Historical Review, 128(4), p. review 82. doi: 10.18352/bmgn-lchr.9213.