Janse, A. (2013) “Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca.1300-ca.1550)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 128(3), p. review 53. doi: 10.18352/bmgn-lchr.8524.