Schaïk, R. van (1980) “J.W. van Petersen, De Waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel”, BMGN - Low Countries Historical Review, 95(2), pp. 394–395. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2163.