Caigny, S. D. (2011) “A. van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 126(3), pp. 110–111. doi: 10.18352/bmgn-lchr.7400.