Stronks, E. (2010) “Anna de Haas, Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein 1660-1731”, BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4). doi: 10.18352/bmgn-lchr.7175.