Davids, K. (2010) “Job Weststrate, In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360-1560”, BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), pp. 126–128. doi: 10.18352/bmgn-lchr.7145.