Kappelhof, T. (2010) “Jette Janssen, De deugd van broederschap. Sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse schuttersgilden, 1600-2000”, BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), pp. 117–118. doi: 10.18352/bmgn-lchr.7140.