Creyghton, C. (2010) “Jo Tollebeek, Henk te Velde (eds.), Het geheugen van de Lage Landen<br/>J. Tollebeek e.a. (eds.), België, een parcours van herinnering, I. Plaatsen van geschiedenis en expansie, II. Plaatsen van tweedracht en nostalgie<br/>W. van de Doel (ed.), Nederland in de twintigste eeuw<br/>J. Bank (ed.), Nederland in de negentiende eeuw<br/>M. Prak (ed.), Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw<br/>W. Blockmans, H. Pleij (eds.), Nederland van prehistorie tot beeldenstorm”, BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), pp. 112–114. doi: 10.18352/bmgn-lchr.7138.