Zuijderduijn, J. (2010) “De laatmiddeleeuwse crisis van de overheidsfinanciën en de financiële revolutie in Holland”, BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), pp. 3–24. doi: 10.18352/bmgn-lchr.7128.