Wolffram, D. J. (2010) “Nikolaj Bijleveld, Voor God, volk en vaderland. De plaats van de hervormde predikant binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 125(1), pp. 132–133. doi: 10.18352/bmgn-lchr.7091.