“Het blazoen ontsmet. Adellijke heraldiek als toe-eigening van eer en deugd, 1550-1750” (2008) BMGN - Low Countries Historical Review, 123(4), pp. 633–654. doi:10.18352/bmgn-lchr.6890.