Buylaert, F. and Dumolyn, J. (2008) “Beeldvorming rond adel en ridderschap bij Froissart en de Bourgondische kroniekschrijvers”, BMGN - Low Countries Historical Review, 123(4), pp. 609–632. doi:10.18352/bmgn-lchr.6889.