Steensel, A. van (2008) “Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaal-economische positie rond het jaar 1475”, BMGN - Low Countries Historical Review, 123(4), pp. 564–585. doi:10.18352/bmgn-lchr.6887.