Bruin, R. de (2008) “Dr. Hans Max Hirschfeld, man zonder moreel kompas? Over de ontsporing van beeldvorming”, BMGN - Low Countries Historical Review, 123(3), pp. 433–445. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6849.