Postma, F. (2008) “Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567”, BMGN - Low Countries Historical Review, 123(3), pp. 323–340. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6838.