Trompetter, C. (2008) “G. Vermeesch, Oorlog, steden en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de Republiek (1570-1680)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 123(1). doi: 10.18352/bmgn-lchr.6757.