Haan, I. de (2008) “Breuklijnen in de geschiedschrijving van de Jodenvervolging. Een overzicht van het recente Nederlandse debat”, BMGN - Low Countries Historical Review, 123(1), pp. 31–70. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6733.