Haan, J. de (2007) “B. Sliggers, J. Vogel, P. Beliën, De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de Verlichting”, BMGN - Low Countries Historical Review, 122(4). doi:10.18352/bmgn-lchr.6715.