Hanus, J. (2007) “M. van der Heijden, Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650”, BMGN - Low Countries Historical Review, 122(4), pp. 595–597. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6675.