“G. Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, achttiende eeuw en eerste helft negentiende eeuw, van circa 1680 tot 1850-1870” (1979) BMGN - Low Countries Historical Review, 94(1), pp. 114–116. doi:10.18352/bmgn-lchr.2080.