Haitsma Mulier, E. . (2007) “R. van der Laarse, Y. Kuiper, Beelden van de buitenplaats. Elitievorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 122(1), pp. 128–130. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6543.