Jong, C. de (2006) “A.A. van der Woerdt, Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java”, BMGN - Low Countries Historical Review, 121(3), pp. 540–542. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6495.