Postma, F. (2005) “Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische import of product van eigen bodem?”, BMGN - Low Countries Historical Review, 120(3), pp. 362–378. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6250.