Niet, J. de (2004) “C.R. van der Berg, Ds Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat”, BMGN - Low Countries Historical Review, 119(3), pp. 414–415. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6106.